Tip 21 – Een gezond huis

De luchtkwaliteit in onze woningen is belangrijk voor onze gezondheid. Ventileer: verse lucht moet binnen gelaten worden, schadelijke stoffen moeten geëvacueerd worden. Maar ook de bouwmaterialen van je woning kunnen schadelijke stoffen uitstoten. En bovendien, hoe onderhoudt je uw woning, wordt er geventileerd daar waar het moet. Vochtvlekken veroorzaken immers schimmels. Gevaarlijke stoffen en vervuilers vermijden Lees meer »

Tip 20 – Zuinig met materiaal

Het aanbod aan bouwmaterialen is heel divers. Als je (ver)bouwt moeten er nogal wat materialen gekozen worden. De meeste daarvan vermelden diverse keurmerken of labels, naast de normen waaraan ze moeten voldoen. Labels en normen garanderen de kwaliteit van de materialen. Het materiaal moet dus voldoen voor wat het geproduceerd is en moet correct worden Lees meer »

Tip 19 – Regenwater correct afvoeren

Waterverbruik is één ding, waterlozing is een ander. Steeds meer komen er overstromingen voor doordat de rioleringen en rivieren het water niet tijdig kunnen afvoeren. Mogelijks doordat er meer verharde oppervlakten zijn, of beken en sloten niet (voldoende) onderhouden of zelfs gedempt worden, of doordat rivieren en kanalen onvoldoende of niet gebaggerd worden, feit blijft dat Lees meer »

Tip 18 – Zuinig met warm water

Het gehele jaar door gebruiken we warm water. Ongeveer 10% van het energieverbruik in een woning gaat naar de productie van warm water. Gemiddeld hebben we, per persoon en per dag, 20 tot 40 liter warm water van 60° nodig. Daarvan kan de zon de helft leveren. De EPB-berekening van je woning houdt rekening met Lees meer »

Tip 17 – Zuinig met drinkwater

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van kracht. Alle bouwvergunningen die vanaf dan worden ingediend moeten voldoen aan de nieuwe bepalingen. Leidingwater wordt gewonnen uit grondwater en uit oppervlakte water. Slecht 3% van alle water op aarde is zoet water. Een klein deel daarvan is ontginbaar en bruikbaar voor Lees meer »