Tip 6 – Koel in de zomer

Zonnewarmte in je woning, in het voor- en najaar, is heel aangenaam, maar een overvloed aan zonnewarmte is te mijden in de zomer. De zon tijdig buiten houden is dan hoofdzaak. Een woning (mechanisch) koelen kost trouwens meer energie én centen dan een woning verwarmen. Het komt er dus op aan de overvloed aan zonnewarmte of Lees meer »

Tip 5 – Bouw compact, bouw efficiënt

Bouwgrond wordt schaarser, en alles wat schaarser wordt duurder. Open ruimte is hier een voorbeeld van. Maar bouwen vergt uiteraard ruimte. Efficiënt, oordeelkundig omspringen met die ruimte zal dus goedkoper zijn, zowel gezien het kleiner bouwvolume en wandenoppervlak, maar ook in energieverbruik. Bovendien: de berekening van het E-peil in de EPB-regelgeving houdt rekening met de Lees meer »

Tip 4 – Wonen je leven lang

Een huis kopen, verbouwen of bouwen doe je doorgaans rond je dertigste. Je gezinssamenstelling, je leeftijd, je beroep… bepalen dikwijls mee je keuze, ligging en aard van je woonplek. Wij vinden het slim om toch nù al aan later te denken en ontwerpen je woning zo dat er reeds rekening gehouden wordt met de toekomst. Wat Lees meer »

Tip 3 – De juiste oriëntatie

De zon is een onuitputtelijke bron van licht en warmte. Sedert enkele decennia kunnen we er warm water mee maken en sedert kort ook betaalbare electriciteit, maar veel eenvoudiger is – dankzij een goede oriëntatie – de zon binnen te laten in je leefkamer. In het voor- en najaar, én zelfs in de winter, levert de Lees meer »

Tip 2 – Het E-peil: verplichting of kans

De ‘energieprestatie en binnenklimaat’-regelgeving is de vlaamse wetgeving die sedert januari 2006 onze energieverslindende en slecht geventileerde gebouwen te lijf gaat. Beter geïsoleerde gebouwen impliceren immers minder gebruik van fossiele brandstoffen. Het E-peil van een gebouw is een maatgetal die de energiezuinigheid ervan weergeeft. Hoe lager het E-peil, hoe lager de energiefactuur. Het is het Lees meer »