Tip 17 – Zuinig met drinkwater

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van kracht. Alle bouwvergunningen die vanaf dan worden ingediend moeten voldoen aan de nieuwe bepalingen.

Leidingwater wordt gewonnen uit grondwater en uit oppervlakte water. Slecht 3% van alle water op aarde is zoet water. Een klein deel daarvan is ontginbaar en bruikbaar voor consumptie. Deze watervoorraden raken echter gemakkelijk vervuild en het kost steeds meer energie en centen om water te zuiveren. Leiding- of drinkwater, dat kwalitatief zo goed is als waterflessen, kan dus best niet aangewend worden als toiletspoeling, tuinbesproeiing en/of voor huishoudelijk onderhoud.

Infiltratie en buffering

De verordening is van toepassing voor het (her)bouwen of uitbreiden van overdekte constructies met een nieuwe oppervlakte groter dan 40m². De minimale inhoud van een regenwaterput wordt 5.000 liter in plaats van 3.000 liter. Bovendient moet de overloop van de hemelwaterput steeds worden aangesloten op een infiltratievoorziening of op een buffervoorziening indien de verordening dit oplegt.

Zuinige watertoestellen

De gemiddelde Vlaming verbruikt 110 liter water per dag. Daarvan wordt nog geen 10% gebruikt om te drinken en te koken, 30% wordt als toiletspoeling verkwist en 40% gaat naar douche en bad.

Toiletten kunnen tegenwoordig worden uitgerust met kleinere spoelbakken, 2 spoelknoppen of een spoelonderbreker. Spaardouchekoppen verbruiken slechts de helft van gewone douchekoppen en tal van (vaat)wasmachines werken waterbesparend.

Gebruik regenwater

De helft van het huishoudelijk waterverbruik kan je vervangen door regenwater, gebruik het echter nooit voor voeding, afwas en lichaamshygiëne. Maar ook al gebruik je regenwater, laat steeds kwalitatieve waterfilters plaatsen ter hoogte van de regenwaterput en -pomp.

Het nieuwe regenwaterdecreet ambieert bovendien een correcte dimensionering van de regenwaterput: een te grote put die nooit overloopt veroorzaakt geur- en kleurproblemen ten gevolge van het stilstaande water, en een te kleine put biedt onvoldoende capaciteit en buffert niet in periodes met grote regenval.

De watertoeleveringsbedrijven zien er heel streng op toe dat er geen regenwater in het leidingstelsel komt, wees evenwel voor jezelf en je huisgenoten ook even streng en markeer regenwaterkranen zodat jezelf je dorst niet lest aan regenwater…