Tip 21 – Een gezond huis

De luchtkwaliteit in onze woningen is belangrijk voor onze gezondheid. Ventileer: verse lucht moet binnen gelaten worden, schadelijke stoffen moeten geëvacueerd worden. Maar ook de bouwmaterialen van je woning kunnen schadelijke stoffen uitstoten. En bovendien, hoe onderhoudt je uw woning, wordt er geventileerd daar waar het moet. Vochtvlekken veroorzaken immers schimmels.

Gevaarlijke stoffen en vervuilers vermijden

Verwarmingsketels, kachels, cassettes/open haarden, moeten voldoende geventileerd worden en de rookgassen moeten correct afgevoerd worden. Een goede verbranding heeft zuurstof nodig, zo niet ontstaat het gevaarlijke koolstofmonoxide. Maar gooi evenmin behandeld hout of ongekende materialen in je ‘allesbrander’, de kans dat deze schadelijke gassen vrijgeven is immers reëel.

Vluchtige stoffen die aangetroffen worden in verven of reinigingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar voor de meesten ervan bestaan ecologische alternatieven op waterbasis. Zo komt formaldehyde oa. voor in de lijmen in spaanplaten en houten plaatmaterialen.

Minerale vezels kunnen irriterend (glaswol) of schadelijk (asbest) zijn. Ook al is aanwending van asbest in nieuwe bouwproducten verboden en is de aanwezigheid ervan in bestaande producten ongevaarlijk, manipulatie ervan bij afbraak of verbouwing is streng gereglementeerd en moet omzichtig en met veel voorzorg gebeuren.

Radon is een radioactief edelgas dat in de bodem en in gesteente voorkomt en afhangt van streek tot streek. Regelmatig en correct ventileren volstaat om het af te voeren.

Vocht is als dusdanig niet schadelijk of giftig. Maar een permanente hoge vochtigheidsgraad  zorgt voor luchtkwaliteit- en gezondheidsproblemen. Bovendien is vocht de oorzaak van schimmelvorming op de slechtst geïsoleerde plekken in je woning.

Een correcte manier van leven en wonen kan evenwel veel vochtproductie in je woning vermijden. Was droog je best buiten of in een sterk geventileerde ruimte, plaats een dampkap en droogkast met buitenafvoer, vervang of reinig regelmatig filters van dampkappen en ventilatiegroepen, ventileer niet via binnendeuren naar andere ruimtes in je woning maar steeds naar buiten toe, reinig ventilatieroosters en onderhoud regelmatig schouwen…

Het maken van de juiste keuze voorkomt veel onheil.