Tip 7 – Aandacht voor vloeren, gevels en dak

Zo min mogelijk warmte verliezen en zoveel mogelijk warmte behouden is het eenvoudige doel van efficiënt energiebeheer. Alle buitenwanden van je woning (vloeren, muren, dak) zijn hierbij van bijzonder belang. Deze bouwschil  in vaktaal, zorgt voor de isolatie en luchtdichtheid van je woning.

De energieprestatieregelgeving (EPR) stelt eisen aan het isoleren van de bouwschil: hoe lager het algemeen isolatieniveau (K-peil), hoe beter. Hoe lager de afzonderlijke isolatiewaarden voor muren, vloeren, daken en ramen, hoe beter.

De EPR legt (momenteel nog) geen eisen op inzake luchtdichtheid van je woning. Luchtdicht bouwen is moeilijk en stelt bijzondere eisen aan de bouwpraktijk op de werf. Een luchtdichtheidstest (blowerdoor) levert je een attest af dat kan opgenomen worden in de E-peil berekening, zodat het E-peil mogelijks, bij goed resultaat van de test, 9 tot 11 punten kan dalen.

Isoleer

Langs muren, ramen en dak verliest een woning reeds 75% van zijn warmte. Waterdichte en winddichte buitenwanden en een droge isolatie houden je woning droog en warm in de winter. Een perfect geplaatste en droge isolatie is hier van groot belang. Want let wel: isolatie kan zowel van buiten uit (regen) als van binnen uit (condensatie) nat worden.

Bouw luchtdicht

Langs een niet-luchtdichte bouwschil verliest een woning energie en warmte. Zuinig omspringen met energie is ook streven naar een optimale luchtdichtheid. Om luchtdicht te bouwen werden nieuwe uitvoeringswijzen ontwikkeld voor bijvoorbeeld het plaatsen van ramen en deuren, de aansluiting van de buitenmuren op het dak, het plaatsen van een luchtscherm in het dak, en vele andere. Maar let wel: hoe luchtdichter je woning is, hoe belangrijker een goede en gecontroleerde ventilatie is!

Luchtdicht bouwen is nieuw. De benodigde extra materialen en werken hiertoe zijn een geringe extra kost. Maar de extra aandacht en tijd voor de ontwikkeling van nieuwe bouwdetails bij het ontwerp, de goede uitvoering en de verzorgde afwerking ervan vertegenwoordigen de eigenlijke meerkost van luchtdicht bouwen