Tip 8 – Het belang van het dak

Van alle energie die je opwekt in je woning verdwijnt ongeveer 20% ervan door je dak. Het is dan ook belangrijk je dak goed te isoleren. Een meevaller is dat het eigenlijk vrij gemakkelijk is een hellend dak goed te isoleren.

Onderdak

Het onderdak is een specifieke dakplaat of folie geplaatst onder de pannen, maar boven de isolatie. Dit met als doel vocht dat van buitenaf komt (regen of sneeuw) tegen te houden, indien dit toch nog onder de pannen zou kunnen doordringen. Het onderdak moet dus wel waterdicht zijn, maar wel dampopen zodat het vocht dat wel nog in de isolatie zou terechtkomen, toch nog zou kunnen verdampen.

Isolatie

De isolatie wordt aangebracht tussen de spanten of tussen de kepers en gordingen. Zowel polyurethaan, glaswol als rotswol kan hier voor aangewend worden. En dit zowel in 1 laag of in meerdere lagen.

Dampscherm

Het dampscherm beschermt de isolatie tegen vocht dat van binnenuit komt. Bewoning en gebruik van een woning produceert immers vocht afkomstig van koken, wassen, verwarmen,… De warme en vochtige lucht stijgt en wil via het dak je woning verlaten. Wanneer het vocht door de isolatie zou kunnen trekken, kan condensatie in de isolatie ontstaan, waardoor de isolatie nat wordt en helemaal niet meer isoleert. Hierdoor kunnen er eveneens vocht- en schimmelproblemen ontstaan. Vandaar ook de grote aandacht en zorg die moet besteed worden aan een correct aangebracht dampscherm.