Tip 9 – Spouwmuren isoleren

Doorheen de spouwmuren verliest je woning ± 25% van zijn energie. Je doet er dus goed aan de spouwmuren zeer goed en van bij het begin (als je nieuw bouwt) te isoleren.

De isolatie moet optimaal beschermd worden tegen vocht, zowel van buitenuit (regen), als van binnenuit (condensatie van warme lucht in de isolatie). Natte isolatie isoleert immers niet(s).

De isolatie moet ononderbroken zijn. Kieren tussen de isolatieplaten of minder goed geïsoleerde plaatsen zijn ‘koude bruggen’ en uitgerekend daar treedt condensatie op en ontstaat gevaar op schimmelvorming bij ontoereikende ventilatie.

Nieuwe spouwmuren

De spouwmuur is de perfecte oplossing tegen ons koel zeeklimaat, en omvat een buitenmuur, een (lucht)spouw en een binnenmuur. Een zorgvuldige uitvoering is de beste garantie op een goed resultaat. De volgorde van werken is hierbij belangrijk: eerst wordt de binnenmuur gemetst, dan de isolatie geplaatst, om als laatste de buitengevel te metselen. De isolatiepanelen moeten perfect tegen elkaar én tegen de binnenmuur aansluiten. De spouw kan gedeeltelijk of volledig gevuld worden met isolatie. Een kleine luchtspouw tussen de isolatie en buitengevel is evenwel steeds handig om de gevel zorgvuldig te metselen en om doorslaande regen niet in contact te laten komen met de isolatie.

Bestaande spouwmuren

Bestaande spouwmuren kunnen zowel aan de buitenzijde of aan de binnenzijde bekleed worden met isolatie. Isolatie aan de buitenzijde vergt echter een waterdichte bekleding met sierpleister of beplanking. Dit is een goede technische oplossing, maar dit verandert evenwel grondig de aanblik van de bestaande woning. Isoleren aan de binnenzijde weerhouden wij niet, gezien dit te veel en te grote bouwfysische risico’s (condensatie, schimmelvorming,…) inhoudt.

Het navulling van de spouwmuur is een derde oplossing, maar vergt een zeer grondig voorafgaandelijk onderzoek van de spouwmuur. Niet elke spouwmuur is hier immers voor geschikt. Een vierde oplossing is het afbreken van de bestaande buitengevel, het isoleren van de binnenmuur zoals bij nieuwbouw en het hermetselen van de buitengevel. Dit is veruit de technisch beste en meest esthetische oplossing, maar eveneens de duurste…